100. Rocznica odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską (Kijów 11.11.2018)