Nagroda MSPPU

 

Nasza organizacja raz w roku, dokonując podsumowania działalności,

przyznaje Nagrodę Roku partnerom
w dowód uznania ich szczególnej roli w kształtowaniu korzystnego klimatu dla rozwoju polskiego biznesu na Ukrainie

oraz dobrych wzajemnych stosunków między naszymi narodami.

LAUREACI:

Nagroda MSPPU 2018

Laureat: Ambasador RP na Ukrainie (2016-2019) Jan Piekło

W dowód uznania zasług w budowaniu relacji między narodami Ukraińskim i Polskim, w obszarze tworzenia korzystnego klimatu dla rozwoju polskiego biznesu w Ukrainie, za zrozumienie potrzeb i kreowanie wizji przyszłości współpracy Polsko-Ukraińskiej.

Nagroda MSPPU 2019

Laureat: kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH S.A. w Kijowie Karol Kubica

W dowód uznania za budowanie pozytywnego klimatu współpracy przedsiębiorców Polski i Ukrainy, zaangażowanie w procesie zbliżania środowisk polskiego i ukraińskiego biznesu oraz popularyzację polskiej przedsiębiorczości.