Strony oficjalne i rządowe

Oficjalne strony instytucji polskich

Oficjalna strona Prezydenta RP http://www.prezydent.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej http://www.bip.gov.pl/

Ministerstwo Spraw Zagranicznych http://www.msz.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki http://www.mg.gov.pl/

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju http://www.mir.gov.pl/

Instytut Polski w Kijowie http://www.polinst.kiev.ua

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) http://www.paiz.gov.pl

Służba Celna RP http://www.granica.gov.pl/

Straż Graniczna https://www.strazgraniczna.pl/

Główny Inspektorat Sanitarny https://www.gov.pl/web/gis

Oficjalne strony instytucji ukraińskich

Oficjalna strona Prezydenta Ukrainy: http://www.president.gov.ua

Oficjalna strona Najwyższej Rady Sprawiedliwości Ukrainy:  http://www.vru.gov.ua/

Oficjalna strona Banku Narodowego Ukrainy:  http://www.bank.gov.ua

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy: http://www.mfa.gov.ua

Ministerstwo Gospodarki: http://www.me.gov.ua

Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy: http://www.mvs.gov.ua

Ministerstwo zdrowia Ukrainy https://moz.gov.ua/

Straż Graniczna Ukrainy https://dpsu.gov.ua/