Korzyści z przynależności

 • prestiż wynikający z obecności w stowarzyszeniu zrzeszającym wielu polskich i ukraińskich przedsiębiorców
 • dostęp do aktualnych informacji na temat sytuacji gospodarczej na Ukrainie
 • dostęp do aktualnej bazy danych Członków i sympatyków Stowarzyszenia
 • nowe kontakty biznesowe, nowych partnerów i klientów
 • bezpośrednie kontakty z przedstawicielami organów państwowych, placówek dyplomatycznych, organizacji pozarządowych Polski
  i Ukrainy oraz innych instytucji otoczenia biznesu
 • możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z przedstawicielami polskich firm obecnych na Ukrainie
 • pomoc w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej na Ukrainie
 • doradztwo w zakresie prawa, podatków oraz innych kwestiach gospodarczych
 • pomoc w przygotowaniu/tłumaczeniu dokumentów celem uzyskania wiz, pozwoleń na pracę, licencji itp.
 • tłumaczenia ustne/pisemne
 • możliwość uczestnictwa w spotkaniach biznesowych i misjach gospodarczych
 • możliwość uczestnictwa w konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych przez MSPPU i partnerów
 • możliwość uczestnictwa w imprezach kulturalnych, promocyjnych
 • pomoc w sprawach organizacyjnych związanych z przebywaniem na terytorium Ukrainy.