Licencjonowane rodzaje działalności

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają otrzymania odpowiednich licencji. W zależności od rodzaju działalności licencjonowanej licencje wydawane są przez specjalne lokalne organy władzy (w miastach obwodowych) lub w Kijowie. Wysokość opłat za wydanie licencji jest zróżnicowana i zależy od rodzaju działalności.

Najbardziej rozpowszechnione rodzaje działalności gospodarczej podlegające licencjonowaniu:
•    operacje związane z handlem na rynkach zagranicznych, a mianowicie eksport i import towarów podlegających kwotowaniu
•    działalność bankowa
•    produkcja preparatów farmaceutycznych, handel hurtowy, detaliczny pestycydami i agrochemikaliami
•    usługi medyczne
•    usługi weterynaryjne
•    organizacja i prowadzenie totalizatorów, salonów gier losowych, emisja i organizacja loterii;
•    działalność budowlana (prace badawczo-poszukiwawcze i projektowe celem budownictwa, wzniesienie konstrukcji nośnych i ogrodzeń, budownictwo i montaż sieci inżynieryjnych i transportowych)
•    świadczenie usług w zakresie przewozu pasażerów i ładunków transportem samochodowym użytku powszechnego
•    świadczenie usług w zakresie przewozu pasażerów i ich bagaży taksówką
•    skup, przeróbka, przetwarzanie metalurgiczne złomu metali kolorowych i czarnych
•    zbieranie, skup poszczególnych rodzajów odpadów jako surowców wtórnych
•    działalność operatorów i agentów turystycznych
•    pośrednictwo przy zatrudnieniu za granicą
•    działalność profesjonalna na rynku papierów wartościowych
•    wytwarzanie wyrobów perfumeryjnych i kosmetycznych z wykorzystaniem alkoholu etylowego
•    produkcja i handel alkoholem etylowym, koniakowym i owocowym, napojami alkoholowymi i wyrobami tytoniowymi.

Licencje na prowadzenie działalności gospodarczej w poszczególnych dziedzinach wydaje ponad 30 instytucji wymienionych w rozporządzeniu Gabinetu Ministrów od dnia 27.06.2003 z późniejszymi zmianami. Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie licencji reguluje rozporządzenie Gabinetu Ministrów z dnia 04.07.2001.

Dostęp firm zagranicznych do wykonywania szeregu usług na Ukrainie (np. budowlanych, prawniczych) jest bardzo ograniczony. Częste zmiany przepisów w tym zakresie wymagają ciągłego monitoringu aktualnego stanu prawnego.

Uwaga! Prowadzenie handlu zagranicznego nie wymaga uzyskania licencji.