Sprawozdanie z działalności 2019

Sprawozdanie z działalności MSPPU za rok 2019

 W roku 2019 MSPPU było współorganizatorem i uczestnikiem szeregu spotkaniach, konferencji i posiedzeń. Spotkania te miały ogromne znaczenia w budowaniu ściślejszych związków między Polską i Ukrainą, poprzez aktywną współpracę na płaszczyźnie jak społecznej tak i gospodarczej:

 • 22.01.2019 złożenie kwiatów do pomnika bohaterom Powstania Styczniowego (1863) w Muzeum Historyczno-Architektonicznym „Twierdza Kijowska”;
 • 23.01.2019 koncert w wykonaniu orkiestry Kijowskiego Teatru Opery i Baletu dla Dzieci i Młodzieży pod batutą ukraińskiego dyrygenta Ołeksija Bakłana z okazji 156. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego;
 • 24.01.2019 podpisanie Memorandum o współpracy pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie;
 • 24-25.01.2019 udział w XII Forum Europa Ukraina;
 • 06.04.2019 coroczna wiosenna akcja sprzątania polskich grobów na Cmentarzu Bajkowym wspólnie z organizacjami polonijnymi;
 • 13.04.2019 złożenie kwiatów do pomnika ofiarom zbrodni katyńskiej (Bykownia);
 • 26.04.2019 spotkanie inaugurujące projekt badawczy poświęcony nadchodzącemu 700-leciu ustanowienia diecezji kijowskiej w Ambasadzie RP w Kijowie;
 • 14.05.2019 polsko-ukraiński forum dotyczący rozwoju regionalnego w m. Fastiw;
 • 05.06.2019 udział w organizowanym przez Konsulat Generalny RP we Lwowie V Polsko-Ukraińskiego Dnia Dziecka;
 • 05.06.2019 spotkanie z Agatą Kornhauser-Dudą podczas jej wizyty we Lwowie;
 • 12.06.2019 obchody 20-lecia MSPPU:
  • Konferencja «Polska – Ukraina. Medycyna i biotechnologia»
  • Uroczysta Gala (wręczenie nagród i dyplomów);
 • 26.10.2019 akcja sprzątania Cmentarza Bajkowego w Kijowie;
 • 28.10.2019 podpisanie Memorandum o współpracy pomiędzy Lubelskim Klubem Biznesu a MSPPU;
 • 14.11.2019 współorganizacja premierowego pokazu opery „Halka” w oryginalnej wersji łączącej klasyczną operę i film z okazji Roku Moniuszkowskiego;
 • 30.11.2019 udział w XI Międzynarodowym Forum «Dni polskiego biznesu na Ukrainie».

MSPPU było organizatorem lub współorganizatorem seminariów oraz biznes-śniadań:

 • 28.03.2019 śniadanie biznesowe wspólnie z Zagranicznym Biurem Handlowym w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A pt. „Kluczowe zmiany ustawodawstwa dla biznesu. Na co czekać w roku 2019” z udziałem przedstawicieli firmy prawniczej „SDM Partners”;
 • 15.04.2019 Lekcja pt. Koktajle Artystyczne: Polska poezja śpiewana;
 • 18.04.2019 śniadanie biznesowe wspólnie z Zagranicznym Biurem Handlowym w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A pt. „Kluczowe zmiany ustawodawstwa podatkowego. Na co czekać w roku 2019” z udziałem przedstawicieli „Crowe LF Ukraine”;
 • 24.05.2019 śniadanie biznesowe pt. „Finansowe wspieranie eksportu polskich produktów, usług oraz inwestycji na ukraiński rynek. Oferta BGK i KUKE” wspólnie z Zagranicznym Biurem Handlowym w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. oraz Ambasadą RP w Kijowie;
 • 18.09.2019 szkolenie przedstawiciela Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie na temat napisania projektów dla organizacji polonijnych w Kijowie;
 • 25.10.2019 śniadanie biznesowe wspólnie z ZBH Kijów z udziałem Pana Marcina Święcickiego;
 • 28-30.10.2019 misja gospodarcza lubelskich przedsiębiorców do Kijowa wspólnie z Zagranicznym Biurem Handlowym w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.;
 • 29.10.2019 Lekcja pt. Koktajle Artystyczne: Stanisław Moniuszko – poeta dźwięku. wielka tajemnica i niedokończone podróże;
 • 12.11.2019 śniadanie biznesowe wspólnie z Zagranicznym Biurem Handlowym w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. pt. „Opodatkowanie spółek z polskim i międzynarodowym kapitałem na Ukrainie: zagrożenia i perspektywy” z udziałem przedstawicieli Crowe Horwath AC Ukraine;
 • 25.11.2019 Lekcja pt. Koktajle artystyczne: Unia Lubelska w literaturze i sztuce;
 • 05.12.2019 śniadanie biznesowe wspólnie z Zagranicznym Biurem Handlowym w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. pt. „Skuteczna działalność Spółek z o.o. Umowa znacząca, uprawnienia i odpowiedzialność Dyrektorów i Założycieli. Praca z dłużnikami. Spory z urzędem” z udziałem przedstawicieli Firmy Prawniczej Aljans Ratuszniak і Partnerzy.

Na zaproszenie Ambasady wzięliśmy udzial:

 • 16.04.2019 Tradycyjne spotkanie Wielkanocne w Ambasadzie RP w Kijowie;
 • 02.06.2019  Świętowanie Dnia Dziecka;
 • 14.11.2019   Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości;
 • 30.11.2019 XXVII Bazar Charytatywny;
 • 01.12.2019 Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci;
 • 17.12.2019 Spotkanie Wigilijne w budynku Ambasady RP w Kijowie

 

Wspólnie z Fundacją Dobry Brat i Ambasadą RP w Kijowie zrealizowano projekt pn. „Wsparcie psychologiczne dla dzieci – ofiar wojny na Donbasie”
Cykl lekcji pt. «Koktajle Artystyczne» wspólnie z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Kijowie.

Do grona członków MSPPU w roku 2019 zostały przyjęte spółki:

Expo Grand Sp. z o.o., Grande Dolche Sp, z o.o., Business Mentor, Global Job Gate sp. z o.o., Lotos Oil Sp. z o.o.