Kim jesteśmy

Stowarzyszenie jest platformą, w oparciu o którą Polacy, pracujący w spółkach z udziałem kapitału polskiego, ukraińskiego oraz korporacjach międzynarodowych na Ukrainie, tworzą wzajemnie wspierające się środowisko. Budujemy relacje oraz wspieramy rozwój działalności gospodarczej w oparciu o wartości oraz zasady etyki biznesowej i wzajemnego poszanowania. Siedziba naszego Stowarzyszenia jest najczęściej odwiedzaną polską placówką w Kijowie, w której każdy może uzyskać niezbędne informacje i otrzymać możliwą pomoc.

Nasza misja:

Podejmowanie i wspieranie wszelkich działań mających na celu zwiększenie wymiany gospodarczej i obrotu towarowego pomiędzy Polską i Ukrainą. Wzmacnianie pozycji naszych członków, ochrona i reprezentacja ich interesów, popieranie rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki i kultury.

Cele:

  • umacnianie pozycji polskiego przedsiębiorcy na rynku ukraińskim
  • niesienie pomocy nowo powstającym przedsiębiorstwom polskim na Ukrainie
  • tworzenie polskiego lobby na Ukrainie
  • usuwanie przeszkód i zagrożeń wpływających na polską aktywność gospodarczą na Ukrainie.