Sprawozdanie z działalności 2017

Sprawozdanie z działalności MSPPU za rok 2017

W roku 2017 MSPPU było współorganizatorem i uczestnikiem szeregu spotkaniach, konferencji i posiedzeń. Spotkania te miały ogromne znaczenia w budowaniu ściślejszych związków między Polską i Ukrainą, poprzez aktywną współpracę na płaszczyźnie jak społecznej tak i  gospodarczej.

 • 01.2017 – spotkanie inauguracyjne Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa z udziałem ministra Witolda Waszczykowskiego w Warszawie. Na uroczystą inaugurację zaproszono m.in. ambasadora Ukrainy w Polsce — Andrija Deszczycę, ambasadora Polski na Ukrainie — Jana Piekło (również członek Forum), a także Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta i Pełnomocnik Prezydenta w Komitecie Konsultacyjnym Prezydentów RP i Ukrainy — Krzysztofa Szczerskiego;
 • 23-26.02.2017 – XI posiedzenie robocze w sprawie renowacji d. Obserwatorium Astronomicznego UW na górze Pip Iwan w Tatarowie w obwodzie iwanofrankiwskim. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski, przedstawiciele Ambasady Ukrainy w Warszawie i Ambasady RP w Kijowie, reprezentanci województw podkarpackiego i małopolskiego, Iwanofrankiwskiej Obwodowej Administracji Państwowej i Rady Wojewódzkiej, kierownicy Ministerstwa Nadzwyczajnych Sytuacji Ukrainy w Iwano-Frankiwsku, Grupy Bieszczadzkiej GOPR, architekci i sponsorzy;
 • 02.2017 – uroczystości z okazji 73. rocznicy zagłady Huty Pieniackiej;
 • 13-16.03.2017 – konferencja «Tydzień Energetyki Alternatywnej» w Kijowie, której oficjalnym partnerem był Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie;
 • 03.2017 – posiedzenie polskiej strony Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa w Warszawie z udziałem Ministra Spraw Zagranicznych RP Witolda Waszczykowskiego, Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy Pawła Klimkina oraz Ambasadora RP Jana Piekło;
 • 03.2017 – otwarcie w Warszawie skweru ukraińskiego poety Wasyla Stusa przy udziale wszystkich uczestników forum;
 • 04.2017 uroczyste otwarcie pomnika we wsi Raska Borodiańskiego rejonu, współfinansowanie rekonstrukcji pomnika;
 • 04.2017 – międzynarodowa konferencja poświęcona 154. rocznicy wybuchu powstania styczniowego w 1863 r. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ambasady RP, Ambasady Litwy, Ambasady Białorusi;
 • 05.2017 – w siedzibie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie odbyło się spotkanie polskich przedsiębiorców z Litwy i Ukrainy. W spotkaniu udział wzięli Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło, Kierownik WPHI Ambasady RP w Kijowie Bartosz Musiałowicz, przedstawiciele Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” na Litwie (Członek Zarządu Andrzej Łuksza – dyrektor Vilniaus Avilda, Rewident Eugeniusz Wojsiat – dyrektor Eugensa) oraz Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie (Prezes Piotr Ciarkowski – dyrektor Bikor, Damian Ragan – wiceprezes Kredobank, Zbigniew Szołyga – dyrektor PZU Ubezpieczenia na życie, Ireneusz Derek – dyrektor Plastics Ukraina z Ambasadorem RP;
 • 05.2017 – współorganizacja w ramach obchodów rocznicy Konstytucji 3 maja – Koncert-Premier Muzyki Polsko-Litewskiej;
 • 05.2017 – VI Forum Międzynarodowe «Dzień Ukraińskiego Biznesu» w Warszawie, głównym celem którego było stworzenie platformy wymiany pomysłów i idei, nawiązywanie współpracy między oboma krajami i wspieranie zwiększenia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Ukrainy. Forum odbyło się pod patronatem Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskieji przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy;
 • 06.2017 – przyjęcie z okazji otwarcia posiedzenia Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa, w budynku Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 06.2017 – spotkanie w sprawie renowacji d. Obserwatorium Astronomicznego UW na górze Pip Iwan przy udziale Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego Pana Prof. dr hab. Piotra Glińskiego, Ambasadora RP w Kijowie Pana Jana Piekło, Konsula Generalnego we Lwowie Pana Rafała Wolskiego oraz przedstawicieli uniwersytetów: Warszawskiego I Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku;
 • 21-22.06.2017 – IV Międzynarodowe Biznes Forum w Charkowie. Polska misja biorąca udział w Forum została zorganizowana przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji i Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie, we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie i Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą;
 • 05-07.09.2017 – XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój;
 • 09.2017 – otwarcie Polsko-Ukraińskiej Stacji Ratownictwa Górskiego na szczycie góry Pip Iwan.  Obok przedstawicieli władz państwowych Polski i Ukrainy byli obecni duchowni Kościołów rzymskokatolickiego, grekokatolickiego i prawosławnego, a przede wszystkim główni  inicjatorzy odbudowy obserwatorium – dyrektor Centrum Studiów Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Malicki oraz rektor Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku  prof. Igor Cependa;
 • 09.2017 – konferencja «PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-INNOWACYJNOŚĆ-ROZWÓJ REGIONALNY» w ramach realizacji projektu «Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów»;
 • 10.2017 – uroczyste otwarcie ulicy oraz muralu Jana Pawła II w Kijowie;
 • 26 – 27.10.2017 – VII Forum Międzynarodowe Dni Polskiego Biznesu w Ukrainie przeprowadzone przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy i Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie;
 • 11.2017 – konferencja „Ukraina i Polska – sąsiedzi i partnerzy”, która ma na celu promocję polskiej transformacji oraz polsko-ukraińskiej współpracy (Sumy);
 • 12.2017 – odbyło się pierwsze spotkanie robocze przedstawicieli MSPPU, Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych oraz Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce w celu uściślenia współpracy pomiędzy organizacjami;

MSPPU było organizatorem lub współorganizatorem seminariów oraz biznes-śniadań:

 • 02.2017 – seminarium «Działalność prawna Spółek Akcyjnych» biznes śniadanie organizowane wspólnie z LC Alliance Ratuszniak i Partnerzy;
 • 02.2017 – seminarium informacyjne «Windykacje, kontrole podatkowe i inspekcje pracy» wspólnie z WPHI z udziałem PLP Group;
 • 03.2017 – biznes śniadanie dla kierowników oraz wiodących specjalistów nt. realiów i perspektyw prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie – wspólnie z WPHI z udziałem Wołodymyra Ratuszniaka;
 • 03.2017 – szkolenie Praktyczne «Emocjonalne liderstwo – zarządzanie z duszą» wspólnie z Accord Consulting;
 • 03.2017 – seminarium informacyjne «Podatki -2017. Bieżące wyjaśnienia, inicjatywy podatkowe -2018» wspólnie z ekspertami OMP, Crowe Howarth AC Ukraine;
 • 10.2017 – seminarium «Legalizacja pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w Ukrainie» wspólnie z PLP Group;
 • 12.2017 – biznes śniadanie z Algidrasem Szemetą, biznes-ombudsmanem na Ukrainie – finansowane oraz organizowane wspólnie z WPHI;

Wspólnie z Ambasadą RP w Kijowie organizowaliśmy:

 • 06.2017 – Świętowanie Dnia Dziecka.
 • 11.2017 – uroczyste przyjęcie z okazji Narodowego Święta Niepodległości
 • 12.2017 – XXV Świąteczny Bazar Charytatywny.
 • 12.2017 – Uroczyste Przyjęcie Wigilijne w Generalnym Konsulacie RP we Lwowie
 • 12.2017 – Spotkanie Wigilijne w budynku Ambasady RP w Kijowie,

Spotkanie Wielkanocne w Ambasadzie RP ze względów bezpieczeństwa zostało skasowane.

Prace związane z odbudową Polsko-Ukraińskiej Stacji Ratownictwa Górskiego zostały sfinansowane ze środków Ambasady RP w Kijowie.

Również zrealizowano następujące projekty ze środków Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie:

 • Wydanie książki pt. „Polsko-Ukraińska Współpraca Wojskowa na Przestrzeni Dziejów”;
 • Rozbudowa polskiej ekspozycji w Narodowym Muzeum Historyczno-Architektonicznym „Twierdza Kijowska” w Kijowie;
 • Wsparcie bieżącej działalności Szkoły Polskiej w Kijowie;
 • Sprzątanie grobów polskich na Cmentarzu im. Bajkowa w Kijowie;
 • Spotkanie okolicznościowe – „Mikołajki”;
 • Modernizacja strony internetowej.

Do grona członków MSPPU w roku 2017 zostały przyjęte spółki:

 • «Ko Next Poland», «Hanplast Solar Ukraina» z o.o., «Bisar» Sp. z o.o., «Mirbud» Sp z o.o.