Przyznane wyróżnienia

 

Orzeł Biznesu Polonii Świata będący symbolem sukcesu i patriotyzmu gospodarczego, a także trwałych związków biznesowych oraz kulturowych przedstawicieli Polonii z ojczyzną.

Buława Biznesu przyznawana przez Polsko–Ukraińską Izbę Gospodarczą osobom wyróżniającym się wkładem pracy oraz zaangażowaniem w rozwój polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej.

Odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej – polskie odznaczenie ministerialne przyznawane osobom/instytucjom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury polskiej.