Sprawozdanie z działalności 2018

Sprawozdanie z działalności MSPPU za rok 2018

W roku 2018 MSPPU było współorganizatorem i uczestnikiem szeregu spotkaniach, konferencji i posiedzeń. Spotkania te miały ogromne znaczenia w budowaniu ściślejszych związków między Polską i Ukrainą, poprzez aktywną współpracę na płaszczyźnie jak społecznej tak i gospodarczej.

 • 01.2018 – uroczyste obchody 155-tej rocznicy Powstania Styczniowego w muzeum “Twierdza Kijowska” w programie pokaz filmu „Powstanie Styczniowe”, odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Władysławowi i Zygmuntowi Padlewskim, złożenie kwiatów pod Krzyżem Ofiar Powstania Styczniowego, Wystąpienia Ambasadora RP na Ukrainie, Zastępcy mera Kijowa, Ambasadora Litwy na Ukrainie, poczęstunek w powstańczej stylizacji;
 • 22-24.02.2018 – XIII spotkanie robocze w sprawie renowacji d. Obserwatorium Astronomicznego UW na górze Pip Iwan w Mikuliczynie;
 • 03.2018 – udział w Forum Ekonomicznym „Polsko-ukraińska współpraca w ramach promocji łódzkiego regionu” (Kijów);
 • 05.2018 – IX Forum Międzynarodowe «Dzień Ukraińskiego Biznesu» w Warszawie, głównym celem którego było stworzenie platformy wymiany pomysłów i idei, nawiązywanie współpracy między oboma krajami i wspieranie zwiększenia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Ukrainy;
 • 28-29.07.2018 – w Werchowynie odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 80-lecia otwarcia w dniu 29 lipca 1938 roku Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego Uniwersytetu Warszawskiego Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na górze Pop Iwan w Czarnohorze. Obchodom, zorganizowanym przez Studium Europy Wschodniej UW i Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka patronatów udzielili wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego RP Piotr Gliński i wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego RP Jarosław Gowin;
 • 09.2018 – III Forum Gospodarczy Polonii Świata w Tarnowie  wyróżnienie nagrodą „Orła Biznesu Polonii Świata”;
 • 09.2018. – spotkanie w Ambasadzie RP w Kijowie z przedstawicielem Banku Światowego. który zajmuje się tematyką kredytów i przetargów na Ukrainie;
 • 10-11.11.2018 – Uroczystości z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską Niepodległości:
 • 10 listopada 2018 r. Muzeum „Twierdza Kijowska” złożenie kwiatów pod odnowionym Krzyżem Powstańców Styczniowych, uroczystości w Sali Kominkowej, na placu przed Twierdzą Kijowską zostało ułożone ze zniczy Godło RP (projekt ART Lend) wspólne wykonanie Hymnu państwowego RP Udział chóru, uhonorowanie nagrodą „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
 • 11 listopada 2018 r. złożenie kwiatów na mogile żołnierzy 1 Dywizji Piechoty Legionów (Cmentarz Bajkowy), uroczystości na terytorium Memoriału w Kijowie-Bykowni Złożenie wieńca na Polskim Cmentarzu Wojennym, Msza Święta w intencji Ojczyzny w katedrze Św. Aleksandra, uroczysta premiera opery „Manru” I. Paderewskiego, Narodowa Opera Kijowska;
 • 11.2018 – IX Forum Międzynarodowe “Dni Polskiego Biznesu na Ukrainie“
 • 22-23.11.2018 – Konferencja Polskiego Biznesu zorganizowana przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej (KPwRC);
 • 11.2018 – Posiedzenie polskiej części Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa pod przewodnictwem Jana Malickiego (Kijów)
 • 13-14.12.2018 – Spotkanie Liderów Polonijnych Środkowej i Wschodniej Ukrainy wspólnie z Federacją Organizacji Polskich na Ukrainie Dom Polski w Kijowie w ramach projektu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

 

MSPPU było organizatorem lub współorganizatorem seminariów oraz biznes-śniadań:

 • 03.2018 – seminarium informacyjne pt. «Zmiany ustawodawcze 2018» z udziałem przedstawicieli Firmy Prawniczej Aljans Ratuszniak і Partnerzy i Firmy Audytorskiej Crowe Horwath AC Ukraine;
 • 04.2018 – seminarium informacyjne pt. «Praktyka zamówień publicznych na Ukrainie. Problemowe aspekty dla ukraińskich i polskich firm» z udziałem przedstawicieli PLP Law Group oraz „Е-Tender”;
 • 04.2018 – seminarium informacyjne pt. «Nowa ustawa Ukrainy O spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością» z udziałem PLP Group;
 • 06.2018 – śniadanie biznesowe dla członków MSPPU z przedstawicielami Zagranicznego Biura Handlowego (ZBH) na Ukrainie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.;
 • 12.2018 – Śniadanie biznesowe wspólnie z Zagranicznym Biurem Handlowym w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A pt. «Nowe wymagania w zakresie zarządzania i kontroli nad działalnością spółki. Uprawnienia, odpowiedzialność i ryzyka. Aspekty podatkowe oraz innowacje» z udziałem przedstawicieli Firmy Prawniczej Aljans Ratuszniak і Partnerzy.

 

Wspólnie z Ambasadą RP w Kijowie organizowaliśmy:

 • 03.2018 – Świąteczne spotkanie Wielkanocne;
 • 19-28.06.2018 – Wspólny przegląd meczy i kibicowanie polskiej drużynшу w Mistrzostwach Świata 2018;
 • 06.2018 – Świętowanie Dnia Dziecka;
 • 10-11.11.2018 – Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości;
 • 12.2018 – XXV Świąteczny Bazar Charytatywny;
 • 12.2018 – Spotkanie Wigilijne w budynku Ambasady RP w Kijowie.

Prace związane z odbudową Polsko-Ukraińskiej Stacji Ratownictwa Górskiego (system oczyszczenia kanalizacji) zostały sfinansowane ze środków Ambasady RP w Kijowie.

Cykl lekcji pt. «PĘD ŻYCIA: SZTUKA POLSKA W OKRESIE DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO» wspólnie z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Kijowie.

Spotkanie Liderów Polonijnych Środkowej i Wschodniej Ukrainy (13-14 grudnia 2018) oraz spotkania okolicznościowe wspólnie z Federacją Organizacji Polskich na Ukrainie Dom Polski w Kijowie.

 

Również zrealizowano następujące projekty ze środków Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie:

 • Narzędzia i techniki poprawy efektywności, kreatywności i motywacji grup szkoleniowych (5 lekcji, październik 2018r.);
 • Obchody rocznicy Powstania Styczniowego w Muzeum Narodowym „Twierdza Kijowska”;
 • Opieka nad cmentarzem Bajkowa w Kijowie.

 

Do grona członków MSPPU w roku 2018 zostały przyjęte spółki:

 • SDM Partners, Skiwak, Unimot Ukraina, Skybudvector, Polyflor Ukraina, Galeco, Artel, Techimpex, Merkator Medical