Przejścia graniczne

Przejścia graniczne PL-UA

Drogowe:

▪     Dorohusk – Jahodyn (osobowe i towarowe)

▪     Hrebenne – Rawa Ruska (osobowe i towarowe)

▪     Korczowa – Krakowiec (osobowe i towarowe)

▪     Krościenko – Stariawa (osobowe i towarowe, pojazdami o masie całkowitej do 7,5t)

▪     Medyka – Szeginie (osobowe i towarowe)

▪     Zosin – Uściług (osobowe)

Kolejowe:

▪     Dorohusk – Jahodyn (osobowe i towarowe)

▪     Hrebenne – Rawa Ruska (osobowe)

▪     Hrubieszów – Włodzimierz Wołyński (osobowe i towarowe)

▪     Krościenko – Chyrów (osobowe)

▪     Przemyśl – Mościska (osobowe i towarowe)

▪     Werchrata – Rawa Ruska (towarowe)

 Planowane:

▪     Budomierz – Hruszew (w budowie 2010-2012)

▪     Dołhobyczów – Uhrynów (w budowie 2009-2012)

▪     Malhowice – Niżankowice (rozpoczęcie budowy w 2009)

▪     Smolnik – Boberka (rozpoczęcie budowy w 2010)

▪     Kryłów-Krecziw (zakończenie budowy do 2020)

▪     Oserdów – Bełz

▪     Dubienka – Kładniw