Sprawozdanie z działalności 2020

W roku 2020 MSPPU było współorganizatorem i uczestnikiem szeregu spotkaniach, konferencji i posiedzeń. Spotkania te miały ogromne znaczenia w budowaniu ściślejszych związków między Polską i Ukrainą, poprzez aktywną współpracę na płaszczyźnie jak społecznej tak i gospodarczej:

 • 22.01.2020 uroczystości z okazji 157. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Muzeum Historyczno-Architektonicznym „Twierdza Kijowska”;
 • 04-05.02.2020 udział w XIII Forum Europa Ukraina w Rzeszowie;
 • 03.07.2020 Wideokonferencja z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, BGK, KUKE, PAIH;
 • 09-10.10.2020 udział w V Forum Gospodarcze Polonii Świata;
 • 12.10.2020 Otwarcie popiersia Anny Walentynowicz;
 • 13.10.2020 spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Zarządem i przedstawicielami MSPPU;
 • 21.10.2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków MSPPU;
 • 27.10.2020 akcja sprzątania Cmentarza Bajkowego w Kijowie;
 • 11.11.2020 Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości;

MSPPU było organizatorem lub współorganizatorem seminariów oraz biznes-śniadań:

 • 05.03.2020 Śniadanie biznesowe „Oczekiwania – 2020: Tendencje nowej dekady» wspólnie z przedstawicielami SDM Partners;
 • 22.04.2020 webinarium „COVID-19: Wyzwania dla przedsiębiorstw w okresie kwarantanny – sposoby odnowienia gospodarki” pod patronatem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Bartosza Cichockiego, wspólnie z ZBH w Kijowie PAIH S.A. oraz zespołem Crowe;
 • 28.05.2020 webinarium „Motywacja personelu w umowach ograniczonych lub zmniejszonych zasobów” wspólnie z Accord Consulting”;
 • 04.06.2020 webinarium „Przywództwo w okresie zmian” wspólnie z Accord Consulting;
 • 11.06.2020 webinarium „Trendy w HR” wspólnie z Accord Consulting;
 • 18.06.2020 webinarium „Jak uruchomić efekt synergii w zespole” wspólnie z Accord Consulting;
 • 27.07.2020 webinarium „Istotne zmiany podatkowe w 2020 r. na Ukrainie: czego mogą spodziewać się polscy inwestorzy” wspólnie z EUCON;
 • 04.11.2020 seminarium pt. Rozwój umiejętności liderskich w ramach projektu pn. „Rozwój umiejętności przedsiębiorczych” współfinansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą;
 • 07.11.2020 wycieczka „Region kijowski: śladami dziedzictwa historycznego” z cyklu pt. Szlakiem zabytków architektury katolickiej obwodu kijowskiego i żytomierskiego – spotkania z historią w ramach projektu współfinansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą;
 • 12.11.2019 seminarium pt. Zarządzanie projektami w ramach projektu pn. „Rozwój umiejętności przedsiębiorczych” współfinansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą;
 • 14.11.2020 wycieczka „Region żytomierski: śladami dziedzictwa historycznego” z cyklu pt. Szlakiem zabytków architektury katolickiej obwodu kijowskiego i żytomierskiego – spotkania z historią w ramach projektu współfinansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą;
 • 18.11.2020 webinarium Prywatyzacja na Ukrainie – możliwości udziału polskiego biznesu wspólnie z Ambasadą RP w Kijowie oraz ZBH w Kijowie PAIH S.A.;
 • 20.11.2020 seminarium pt. Praca zespołowa w ramach projektu pn. „Rozwój umiejętności przedsiębiorczych” współfinansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą;
 • 25.11.2019 seminarium pt. Taktyki negocjacyjne w ramach projektu pn. „Rozwój umiejętności przedsiębiorczych” współfinansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą;
 • 01.12.2020 webinarium pt. Opodatkowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na Ukrainie dla polskich przedsiębiorców wspólnie z ZBH w Kijowie PAIH S.A. oraz zespołem Crowe. 

Wspólnie z Federacją Organizacji Polskich na Ukrainie „Dom Polski” zrealizowano projekty pn. Cykl spotkań okolicznościowych oraz Obchody Rocznicy Powstania Styczniowego w Muzeum Narodowym „Twierdza Kijowska” – VIII edycja.

Do grona członków MSPPU w roku 2019 zostały przyjęte spółki:

Korsel sp. z o.o., Schneider Electric, VAM GROUP HOLDING, Meblik UA, Eurocentrum Ukraina, Strimtech, Modern-Expo S.A., PHU Lechmar Sp. z o. o., Unilab.