Wydarzenia

3 Maj piątek
  • 00:00 - 00:00
  • Polska

Dzień Konstytucji

Konstytucja 3 Maja jest przejawem woli życia i patriotyzmu całego narodu!
Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach i wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Konstytucja ukazała, że Polacy potrafią rządzić swym krajem, że Polska nie zginęła z powodu nieumiejętności rządzenia, ale na skutek grabieżczej polityki sąsiadów i zdrady części magnatów.
Konstytucja obudziła w narodzie polskim dążenie do wolności!