Семінар на тему. „Особливості оподаткування доходів іноземців в Україні”. 09.02.2010

У зв’язку з тим, що останнім часом збільшилась кількість непорозумінь відносно оподаткування доходів польських громадян, які працюють на території України, Відділ сприяння торгівлі та інвестиціям Посольства Республіки Польща спільно з Міжнародним Товариством Польських Підприємців в Україні запрошує усіх бажаючих прийняти участь в семінарі на тему: “Оподаткування доходів іноземців в Україні”.

Цей семінар відбудеться 9 лютого 2010 р. В конференц-залі фірми “Пластікс-Україна” (м. Київ, вул. Межигірська 82А, буд.Б, о годині 15:00-17:00, семінар буде проходити  російською/українською мовою, участь в семінарі є безкоштовною).  В рамках семінару будуть обговорені права, що діють в Україні, відносно оподаткування доходів одержуваних іноземцями, питання статусу податкового резидента в Україні, розмір податкових ставок та  уникнення подвійного оподатковування в світлі «Конвенції між Урядом Республіки Польща та Урядом України про уникнення подвійного оподаткування і запобігання ухилянню від оподаткування у галузі податків з доходу та майна».

Ці питання будуть обговорені представником Державної податкової адміністрації України та  представники консалтингової компанії „Ernst & Young”: Галина Хоменко — старший менеджер,  Ігор Чуфаров — старший менеджер, та Ольга Горбановська — партнер.

Щиро запрошуємо усіх зацікавлених (прохання підтвердити свою присутність за адресою: msppu@svitonline.com )

Відділ сприяння торгівлі та інвестиціям Посольства Республіки Польща

Міжнародне Товариство Польських Підприємців в Україні

Додаткові роз’яснення щодо оподаткування доходів іноземців в Україні

У зв’язку із непорозуміннями щодо принципів оподаткування доходів, які отримуються громадянами Польщі в Україні, що з’явилися останнім часом (більш детально див. інформацію з 18.01.2010 та 11.01.2010) 9 лютого 2010 року Відділ сприяння торгівлі та інвестиціям Посольства Республіки Польща у Києві спільно з Міжнародним Товариством Польських Підприємців в Україні організував семінар на тему «Оподаткування доходів іноземців в Україні».

У цьому семінарі приймали участь представники Державної податкової адміністрації України – пан Юрій Гладун, Начальник Управління міжнародного співробітництва та пані Тетяна Добродій, Начальник Відділу у Управлінні оподаткування фізичних осіб, а також представники консалтингової компанії „Ernst & Young” – пані Ольга Горбановська, партнер, пані Галина Хоменко, старший менеджер та пан Ігор Чуфаров, старший мененджер. На зустрічі головував Керівник Відділу сприяння торгівлі та інвестиціям, Радник-посланник Анджей Грабовскі.

В рамках семінару було обговорено діючі в Україні положення з галузі оподаткування доходів, що отримуються іноземцями, в тому числі питання статусу податкового резидента України, розмір податкових ставок та питання уникнення подвійного оподаткування у світлі «Конвенції між Урядом Республіки Польща та Урядом України про уникнення подвійного оподаткування і запобігання ухилянню від оподаткування у галузі податків з доходу та майна».

Представники Державної податкової адміністрації України повідомили також про закінчення праць над змінами до інтерпретації діючих податкових положень, що містяться у оглядовому листі Державної податкової адміністрації України № 28593/7/17-0717 з 23 грудня 2009 року (лист у додатку), які мають роз’яснити та упорядкувати принципи оподаткування доходів іноземців в Україні. Введені зміни повинні доповнити/модифікувати згаданий лист наступними аспектами:

  • однозначне вказання, що єдиним та відповідним порядком підтвердження статусу податкового резидента України є звернення зацікавленого іноземця у відповідний з огляду на місце його реєстрації в Україні орган Державної податкової адміністрації України із заявою про надання статусу податкового резидента (базуючись на наказі Державної податкової адміністрації України № 581 «Про затвердження примірних форм Заяви фізичної особи – іноземця про самостійне визначення резидентського статусу та Повідомлення працедавця про самостійне визначення фізичною особою – іноземцем резидентського статусу»; текст наказу у додатку);
  • затвердження переліку документів, які є необхідними для додання до згаданої заяви (зокрема дозвіл на працю в Україні та – у випадку закінчення строку його дії у даному календарному році – засвідчення роботодавця про намір продовження працевлаштування даного іноземця; документи, що підтверджують право власності / оренди квартири; засвідчення видане Державною прикордонною службою України про кількість днів перебування даного іноземця в Україні у попередньому календарному році);
  • роз’яснення, що незалежно від моменту подання у даному податковому (календарному) році згаданої заяви зацікавленим іноземцем, органи Державної податкової адміністрації України нададуть засвідчення про його статус податкового резидента, яке діятиме на цілий даний податковий (календарний) рік – у випадку якщо даний іноземець мав попередньо таке засвідчення (був легально працевлаштований у попередньому році) та в даному році продовжуватиме працювати; або, яке діятиме визначений період у  даному податковому (календарному) році – у випадку якщо даний іноземець розпочинає працювати в Україні, після підтвердження, що він перебував в Україні 183 днів у даному календарному році.

Відповідаючи на запитання відносно розміру ставки податку, яка повинна застосовуватися до моменту отримання даним іноземцем засвідчення про статус податкового резидента України, представники Державної податкової адміністрації України повідомили, що у випадку продовження даним іноземцем праці в Україні та звернення за новим засвідченням, властивою ставкою оподаткування буде ставка 15%. Натомість у випадку іноземців, які дотепер не мали такого засвідчення / не працювали в Україні, їх доходи повинні оподатковуватися за ставкою 30% до моменту отримання ними засвідчення про статус податкового резидента України. При чому повідомили, що у випадку неправильного нарахування ставки 30% діючі податкові положення України не передбачають можливості повернення переплаченої суми податку.

Крім цього представники Державної податкової адміністрації України підкреслили, що дотеперішня інтерпретація податкових положень України, представлена у наказі № 50 з 29 січня 2004 року «Про затвердження Податкової адміністрації у сфері застосування норм закону «Про податок від доходів фізичних осіб» відносно оподаткування доходів іноземців та нерезидентів», була неправильною – що призвело до скасування цього наказу 18 грудня 2009 року. Також вони підкреслили, що Державна податкова адміністрація України на сьогодні ініціює дії, направлені на протидію заниженню оподаткування та обходження іноземцями податкового законодавства України (відносно мінімальних заробітних плат, відсутності декларацій про доходи, отримуваних закордоном). З цією метою буде налагоджено більш стисле співробітництво з податковими органами інших країн у сфері обміну інформацією про доходи, отримувані іноземцями в даній країні.

Додаткову інформацію та роз’яснення / коментарі на цю тему представили експерти компанії „ Ernst & Young”. Із позицією цієї компанії можна ознайомитися у презентації у додатку.

Чергові роз’яснення на цю тему Відділ сприяння торгівлі та інвестиціям Посольства РП у Києві надасть після опублікування змін у податкову інтерпретацію, яка міститься у оглядовому листі Державної податкової адміністрації України № 28593/7/17-0717 з 23 січня 2009 року.

23 грудня 2009 р.
З повагою,
МТППУ