Загальна інформація про ведення господарської діяльності в Польщі

Підприємцями, що від власного імені ведуть господарську чи професійну діяльність є: фізичні особи, юридичні особи, та організаційні одиниці, які не являються юридичними особами, яким юридичний статус надається окремими законодавчими положеннями. Підприємцями також вважаються учасники простих товариств у межах веденої ними діяльності.

Всі підприємці підлягають внесенню до Обліку Господарської Діяльності або до реєстру підприємців Державного Судового Реєстру (пол. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS).

Умови початку та ведення господарської діяльності фізичними особами на території Республіки Польща регулюються положеннями Закону від 2 липня 2004 року «Про свободу господарської діяльності» (Ур. Кур. Від 2004 року, №173 з подальшими змінами).

Реєстраційним органом може бути війт, бурмістр чи мер міста, а заява про внесення до обліку платна. Польські підприємці вносяться до обліку, що ведеться гміною, відповідно для місця проживання підприємця.

Закордонні особи з країн-членів Європейського Союзу та країн-членів Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) можуть розпочинати та вести господарську діяльність на таких самих умовах, як і польські підприємці. Вони підлягають реєстрації в обліку, який ведеться гміною, що відповідає головному місцю ведення такої діяльності на території РП.

Інші особи мають право розпочинати та вести господарську діяльність тільки в формі товариств: командитного, командитно-акціонерного, з обмеженою відповідальністю та акціонерного, а також вступати в такі товариства, набувати їх акції чи частки, якщо інше не передбачено міжурядовими угодами.