Aktualności

Subskrybuj nowości

Międzynarodowa konferencja naukowa „Polska-Ukraina: Za wolność naszą i waszą!”

Tematem przewodnim konferencji „Polska-Ukraina: Za wolność naszą i waszą! Do 100-lecia odzyskania niepodległości obu narodów i 98. rocznicy umowy warszawskiej” stanie się Pakt Piłsudski-Petlura oraz Wyprawa Kijowska 1920 roku. Celem konferencji naukowej jest kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski w kontekście 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, przeciwdziałanie przekłamaniom historycznym, promocja polskiej historii, kultury i dziedzictwa narodowego.

Wydarzenie odbędzie się przy wsparciu finansowym Senatu RP za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

W dyskusji wezmą udział znani naukowcy z Polski i Ukrainy:

  • Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
  • Prof. dr hab. Waldemar Rezmer, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • Prof. Piotr Szlanta, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego;
  • Dr Ołeksij Sokyrko, Uniwersytet w. Włodzimierza;
  • Dr Andrij Rukkas, Katedra Historii Słowian Narodowego Uniwersytetu im. T.Szewczenki;
  • Prof. Ihor Sribniak, Kijowski Uniwersytet im. Borysa Hrinczenka;
  • Dr hab. Artem Papakin, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki;
  • Wasyl Pawłow, doradca zastępcy szefa Administracji Prezydenta Ukrainy.

W trakcie konferencji odbędzie się prezentacja książki „Polsko-Ukraińska współpraca wojskowa na przestrzeni dziejów”.

Pobrać program konferencji>>

Źródło: Instytut Polski w Kijowie