ЗМІ про нас

Підписатись на новини

SYMBIOZA POEZJI I PIOSENKI


Organizator spotkania dyrektor MSPPU Swietłana Gienina i prelegent, kulturolog Julia Kriwiencewa

Pierwszym ze spotkań intelektualnych w nowym sezonie stała się pogadanka oświatowa na temat „Polska poezja śpiewana”, z cyklu – KOKTAJLE ARTYSTYCZNE, zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie i Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie.

Prowadząca spotkanie konsultant kulturolog Julia Kriwiencewa przybliżyła zebranym zjawisko, które jak zaznaczyła „we współczesnej kulturze polskiej, łączy muzykę i ludzką bytność, a poprzez poczucie humoru, subtelne odcienie uczuć i przyziemność słów nadaje życiu sens”.

Poezja śpiewana jest obszernym i niezbyt precyzyjnie określonym gatunkiem muzyki, którego nazwę rozpowszechnił polski krytyk muzyczny i językoznawca Andrzej „Ibis” Wróblewski. Termin ten określa utwór słowno-muzyczny oparty na wierszu lub niebanalnym tekście poetyckim, zaczerpniętym nawet czasem z dzieł literackich, z muzyką dorównującą pięknu utworu i wzmacniającą jego przekaz.


Imprezę zaszczycili swoją obecnością 
kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Ukrainie Dorota Dmuchowska i konsul ds. współpracy z Polakami na Ukrainie – radca Jacek Gocłowski

W klasycznym pojęciu tego gatunku najczęściej są to utwory (często autorskie) składające się z wiersza, zwykle o charakterze ballady o treści wyszukanej, dotyczącej tematów miłości, wiary, sensu życia oraz delikatnej, skomponowanej specjalnie do tegoż utworu skromnie aranżowanej melodii (najczęściej na gitarę lub fortepian).

Do najbardziej znanych polskich wykonawców tego gatunku możemy zaliczyć m.in: Ewę Błaszczyk, Ewę Demarczyk, Irenę Jarocką, Marka Grechutę, Jacka Kaczmarskiego, Czesława Niemena, Stana Borysa, Stare Dobre Małżeństwo, Renatę Przemyk, Grzegorza Turnaua, Magdę Umer, Wojciecha Bellona i wielu innych wykonawców.

Utworami niektórych z wyliczonych solistów rozkoszowali się miłośnicy muzyki i poezji zebrani w Sali Recepcyjnej gościnnego Muzeum Historii Kijowa, dowiadując się z ust prowadzącej o wielu ciekawych faktach i kuriozach towarzyszących etapom rozwoju polskiej poezji śpiewanej, o osobowości i świecie wewnętrznym jej autorów i wykonawców.

Pani Julia przytoczyła przykłady, w jaki sposób poezja, dzięki zaangażowaniu poetów w kształtowanie tekstowej strony twórczości piosenkowej, ocala piosenkę, poruszyła blok zagadnień dotyczących związków muzyki i literatury (w przeciwieństwie do „muzyki w literaturze” czy też „literatury w muzyce”) analizując wiersze, m.in. takich twórców, jak Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Julian Tuwim, czy Cyprian Kamil Norwid, które uszlachetniły muzyczną szatę omawianych utworów. Sięgnęła też do paraleli z malarstwem, w tym do warsztatu Andrzeja Wróblewskiego.

Impreza przebiegła w atmosferze pełnej rzeczowości i emocji, przy dużej aktywności uczestników i okazyjnej konsumpcji korzystnych dla zdrowia koktajlów owocowych.

Spotkanie było pierwszym tego rodzaju spotkaniem, z serii imprez pod wspólną nazwą “Koktajle Artystyczne”, składającą się z trzech różnych wykładów o poezji, filmie, muzyce. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Stanisław PANTELUK

Dziennik Kijowski