Zapytaj eksperta

Subskrybuj nowości

NOWA USTAWA „O SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ I DODATKOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Nabiera mocy z dniem 17 czerwca 2018 r.

 Podstawowe punkty nowelizacji:

  • zniesienie wymogu wskazania w statucie wielkości kapitału zakładowego, listy członków spółki, adresu;
  • zwiększenie odpowiedzialności za przeterminowane wniesienie wkładu z momentu rejestracji sp. z o. o.;
  • wprowadzenie do spółki  instytutu umów korporacyjnych, które zazwyczaj dotyczą kluczowych warunków założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • wniesienie dodatkowych wkładów bez dotrzymania proporcji udziałów w kapitale zakładowym;
  • ochrona praw uczestników mniejszościowych. Prawo prewencyjne do zakupu udziałów w spółce;
  • wprowadzenie instytutu rad nadzorczych. Zwiększa to przejrzystość i odpowiedzialność przedsiębiorstw, sprzyja uczciwej konkurencji i jest dobrym znakiem dla zagranicznych firm i kredytorów;
  • stanowisko „dyrektor” w statucie można podać „prezes firmy”, kolegialny organ wykonawczy – „Rada dyrektorów”;
  • zakaz członkowi organu wykonawczego lub radzie nadzorczej spółki do wykonywania podobnych funkcji wykonawczych lub gospodarczych w innych spółkach bez zgody odpowiedniego organu spółki.

Odpowiedzialność – wypowiedzenie przez spółkę umowy bez wypłaty odszkodowania.

 

Źródło: PLP Group