Zapytaj eksperta

Subskrybuj nowości

Budowa ukraińskich dróg na warunkach koncesji

27 lutego 2018 Rada Najwyższa uchwaliła projekt ustawy o koncesjonowanych drogach.

Oczekuje się na procedurę konkursową czyli wytypowanie uczestników w sprawie udzielenia koncesji na budowę i eksploatację dróg  o znaczeniu krajowym. Decyzja o przeprowadzeniu takiego konkursu zostanie podjęta przez Gabinet Ministrów Ukrainy ze wskazaniem parametrów technicznych drogi, podstawowych wskaźników finansowych, terminów koncesji drogowej, odszkodowania granicznego koncesjonariuszowi  alternatywnej bezpłatnej drogi.

Gabinet Ministrów będzie ustalał maksymalny poziom opłat za przejazd nowo powstającymi drogami z uwzględnieniem inflacji na Ukrainie. Płatne autostrady albo ich odcinki można budować tylko wtedy, gdy istnieje alternatywny bezpłatny przejazd dotychczasową drogą, czyli powinny istnieć objazdy i alternatywa przejazdu za darmo.

W celu zagwarantowania realizacji projektów koncesyjnych w sprawie budowy i utrzymania dróg, władzom wykonawczym zabroniono podejmowania jakichkolwiek działań w sprawie przekazywania ziemi w użycie lub własność osobom fizycznym lub prawnym.

Ważnym elementem w realizacji projektów koncesyjnych może być ogłoszenie w najbliższych latach procedury przetargwej na zamówienie odpowiednich prac.

Pierwszą drogą na Ukrainie, zbudowaną na warunkach koncesji, będzie trasa od Lwowa do granicy ukraińsko-polskiej (Lwów – Krakowiec), której budowa jest przedmiotem dyskusji od wielu lat.

Jej długość wyniesie 84,4 km. Szacowany czas budowy drogi wyniesie 4-5 lat. Średnia prędkość ruchu wyniesie 120 km/h. Koncesjonariusz będzie odpowiedzialny za budowę, utrzymanie, naprawę czteropasmowej drogi, która zostanie zbudowana według kategorii 1-A. Okres koncesji musi wynieść do 49 lat.

Zakłada się, że środki zostaną zwrócone inwestorowi poprzez koszt poboru opłat za przejazd, a także opłat za dostęp i eksploatację obiektów serwisu drogowego, infrastruktury drogowej, reklamy, centrów logistycznych, nowoczesnych linii komunikacyjnych wzdłuż drogi.

Źródło: PLP Group