Walne Zgromadzenie Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie. 12.02.2009