VIII FORUM EUROPA-UKRAINA

Łódź, 15-17 lutego 2015
Ukraina – nowy początek

W 2014 roku Ukraina otworzyła nową kartę swej historii. Potwierdziła cywilizacyjny wybór, obroniła swą integralność, rozpoczęła proces przekształcania w nowoczesne, europejskie państwo. Dokonała wyboru strategii i partnerów, gwarantujących jej pomyślny rozwój społeczno-gospodarczy, narodowe bezpieczeństwo i stosunki z sąsiadami, odpowiadające wymogom XXI wieku. W oparciu o doświadczenia dwóch minionych dekad, na nowo definiuje swoją państwowość, obywatelskość i narodową tożsamość.
Debaty Forum Europa-Ukraina 2015 skoncentrują się na kluczowych kwestiach modernizacji i rozwoju potencjału gospodarczego Ukrainy oraz wszechstronnego wykorzystania własnych zasobów naturalnych i możliwości ośrodków regionalnych, we współpracy z partnerami z Polski i państw-członków Unii Europejskiej. Przedmiotem raportów, dyskusji panelowych i prezentacji Forum będą procesy przystosowawcze w okresie stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską, bezpieczeństwo energetyczne i reformy gospodarcze. Rozpatrzone zostaną uwarunkowania budowy nowoczesnej samorządności terytorialnej i kształtowania odpowiedzialności społeczeństwa za sprawy państwa. Poruszone będą również kwestie bezpieczeństwa Ukrainy w układzie stosunków europejskich i globalnych.
400 uczestników z Ukrainy, UE, Rosji, krajów sąsiedzkich i USA, wśród nich przedstawiciele rządów, polityki, biznesu, samorządów, międzynarodowych organizacji i ośrodków analitycznych. Spotkania z kluczowymi postaciami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, ministrami spraw zagranicznych, ministrami gospodarki, parlamentarzystami, reprezentantami organizacji międzynarodowych, najważniejszych firm i ekspertami.

Link do Rejestracji:
https://www.forum-ekonomiczne.pl/rejestracjaEU_Ukraine2015/form/forumekonomiczne?_lang=pl

Miejsce Forum:
Andel’s Hotel Łódź****, ul. Ogrodowa 17, 91-065 Łódź