Szkoła kształtowania cen transferowych

Szkoła kształtowania cen transferowych zaprasza na bezpłatne cotygodniowe szkolenia głównych księgowych oraz kierowników działów finansowych spółek.

Program nauczania, przygotowany przez fachowców Międzynarodowego Centrum Prawniczego «EUCON»  oraz Międzynarodowego Zrzeszenia Audytorskiego, pozwoli Państwu wyjaśnić kwestie problemowe ustawodawstwa w zakresie kształtowania cen transferowych. Program składa się z następujących bloków tematycznych:

1.Zagadnienia ogólne. Zastosowanie praktyczne.
2.Metodologia określenia ceny zwykłej.
3.Sprawozdawczość. Kontrola podatkowa.
4.Wprowadzenie metodologii transferowego kształtowania cen w praktyce.

Bezpłatne seminaria nie są skierowane na podwyższenie kwalifikacji fachowców spółek audytorskich, prawniczych oraz konsultingowych, jak również tych, które świadczą usługi konsultacyjne oraz  outsourcingowe, nie rejestrujemy przedstawicieli w/w spółek do udziału w seminariach.

Fachowcy szkoły udzielają konsultacji w kwestiach stosowania ustawodawstwa transferowego, opracowania metodologii  (przygotowanie regulaminów wewnętrznych).
Szkoła kształtowania cen transferowych świadczy usługi:
Przygotowania dokumentacji w zakresie kształtowania cen transferowych w celu uzasadnienia poziomu cen transakcji kontrolowanych;
Dla spółek międzynarodowych w zakresie adaptacji polityki grupy dot. kształtowania cen transferowych zgodnie z postanowieniami ustawodawstwa Ukrainy;
Uregulowania sporów, które wynikają w rezultacie przeprowadzenia kontroli podatkowych w zakresie kształtowania cen transferowych.

Zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium oraz harmonogramem zajęć na stronie internetowej www.transfer-pricing.com.ua