Robocze spotkanie z przedstawicielami kierownictwa Państwowej Służby Celnej Ukrainy

Uprzejmie informujemy, iż Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie wraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie organizuje dla przedstawicieli zainteresowanych firm polskich robocze spotkanie z przedstawicielami kierownictwa Państwowej Służby Celnej Ukrainy.

Celem spotkania będzie przedstawienie zmian w ukraińskim prawie celnym, związanych z zakładanym wejściem w życie nowej redakcji ustawy „Kodeks celny Ukrainy” (przypominamy, iż 3 listopada 2011 r. Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła nową redakcję tej ustawy – szerzej na ten temat w informacji z dnia 4 listopada 2011 r. pt „Uchwalenie nowego „Kodeksu celnego Ukrainy”, zamieszczonej na stronie internetowej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie w zakładce „Aktualności”), a także omówienie problemów poszczególnych firm związanych z odprawą celną towarów wwożonych przez te firmy na obszar celny Ukrainy. Kwestie te przedstawiać będzie w ramach spotkania Pan Sergiej Siomka, Dyrektor Departamentu Organizacji Kontroli Celnej i Odprawy Państwowej Służby Celnej Ukrainy oraz inni eksperci tej instytucji.

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 grudnia 2011 r. w godz. 15:00-17:30 w sali konferencyjnej spółki z kapitałem polskim „Plastics-Ukraina” (Kijów, ul. Meżygirska 82-A; zapewniamy bezpłatny parking dla uczestników seminarium). Udział w spotkaniudla przedstawicieli zainteresowanych firm jest bezpłatny.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest jednak przekazanie informacji na temat przedstawiciela danej firmy, który weźmie udział w spotkaniu, a także informacji na temat problemowych kwestii, jaka dane firma chciałaby poruszyć w ramach tego spotkania (w przypadku istnienia potrzeby omówienia konkretnego problemu związanego z odprawą celną towarów na Ukrainie). Dane te prosimy przekazywać – w terminie do 25 listopada 2011 r. – pocztą elektroniczną na adres: kiev@trade.gov.pl

Przekazanie w/w informacji jest podyktowane prośbą otrzymaną w tym zakresie ze strony przedstawicieli Państwowej Służby Celnej Ukrainy.

Prosimy o rozpowszechnienie w/w informacji wśród ew. zainteresowanych.