Konferencja Kredobank. 21.06.2007

W dniu 21.06.2007 roku o 17:00 w „Ukraińskim Domie” odbyło się spotkanie, wspólnie zorganizowane MSPPU z WAT „KREDOBANK” (Grupa PKO BP). Głównym celem konferencji było przedstawienie nowych możliwości kredytowych dla przedstawicielstw, filii, spółek-córek polskich przedsiębiorstw, prowadzących działalność na Ukrainie.

Do udziału w spotkaniu byli zaproszeni polscy biznesmeni, działający na terenie Ukrainy oraz przedstawiciele dyplomatyczni Rzeczpospolitej Polskiej, a mianowicie: Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej Jacek Kluczkowski, Radca Handlowy Ambasady RP Anna Skowrońska – Łuczyńska, Konsul Generalny RP Grzegorz Opaliński. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Eks–Premier Rzeczpospolitej Polskiej Kazimierz Marcinkiewicz.

„KREDYT UKRAINA” – jest to produkt Kredobanku, reprezentujący nową formę inwestycji na rynku ukraińskim, polega na udzieleniu kredytu przez PKO Bank Polski podmiotowi polskiemu, który następnie uzyskane środki przekazuje w formie umowy pożyczki swojemu partnerowi biznesowemu na Ukrainie. Takie rozwiązanie finansowe jest nowatorstwem w ukraińskim biznesie, pozwalającym ukraińskim biznesmenom korzystać ze stop procentowych (które są znacznie niższe, niż na Ukrainie) z jakich korzystają polskie Spółki.

Zorganizowanie tego spotkania wywołało wielkie zainteresowanie jak ze strony polskich przedsiębiorców, tak i ich partnerów na Ukrainie. Podczas rozmów w kuluarach obecni mieli możliwość bardziej szczegółowo porozmawiać na temat nowego produktu oraz jego zastosowania praktycznego.