20 maja 2016 r. – misja gospodarcza polskich przedsiębiorstw do Obwodu Chersońskiego

Szanowni Państwo,

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie serdecznie zaprasza do udziału w misji gospodarczej polskich przedsiębiorstw i instytucji pod przewodnictwem Ambasadora RP na Ukrainie Pana Henryka Litwina

do Obwodu Chersońskiego, która odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r. w formule forum „Poland – Kherson Regional Business Day”.

Organizatorami misji są Wydział Promocji Handlu i Inwestycji oraz Wydział Ekonomiczny Ambasady, we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Odessie, Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą i Międzynarodowym

Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, a także Chersońską Państwową Administracją Obwodową i Chersońską Izbą Przemysłowo-Handlową. 

Powyższe przedsięwzięcie ma na celu promocję gospodarczą Polski oraz polskich przedsiębiorców, a także inicjację kontaktów handlowych pomiędzy polskimi i ukraińskimi firmami z Obwodu Chersońskiego,

którego potencjał i znaczenie w zagranicznych relacjach gospodarczych Ukrainy w ostatnim okresie stale rośnie, zaś władze Obwodu wyrażają zainteresowanie współpracą z polskimi przedsiębiorstwami. 

W trakcie wyjazdu planowane są spotkania z gubernatorem i władzami Obwodu, władzami Chersonia, miejscowymi organizacjami samorządu gospodarczego, a także rozmowy B2B z przedsiębiorcami regionu.

 Organizatorzy proponują dokonanie dla Państwa rezerwacji hotelu Optima, znajdującym się w bezpośredniej bliskości miejsca forum, w którym również będzie zakwaterowana delegacja Ambasady i KG RP w Odessie.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem z tej możliwości uprzejmie prosimy o stosowną informację.

Uprzejmie informujemy, że zainteresowane podmioty będą miały możliwość wizytacji wybranych zakładów i partnerów ukraińskich, a także odbycia wycieczki po mieście i okolicach (pod

warunkiem wcześniejszego zgłoszenia zainteresowania).

Uprzejmie informujemy również, że w dniach 20-21 maja w Chersoniu będą odbywać się „Dni Europy”

Informujemy, że dla członków misji przybywających do Odessy bezpośrednimi połączeniami z Warszawy i Kijowa  organizatorzy zapewnią transport do Chersonia i z

powrotem w dniach 19 i 21 maja.  Przy przesyłaniu formularza zgłoszeniowego uprzejmie prosimy o informację, czy jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem z tego transportu oraz o informację nt. rejsu, którym Państwo przybędziecie do Odessy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w misji wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje polskie

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 10 maja br.

W przypadku zainteresowania Państwa udziałem w oraz dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Vitkovską, II Sekretarzem WPHI Kijów (tel.: (+38) 044 279 12 98, e-mail: kiev@trade.gov.pl).