Zapytaj eksperta

Subskrybuj nowości

Aktualności od firmy prawniczej SDM Partners (styczeń 2020)

1.1.Utworzono Rejestr Rolny
Rejestr rolny został utworzony na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Ukrainy nr 837/2019 z dnia 11.08.2019r. i jest uruchamiany, jako projekt pilotażowy w Kijowskim, Czerkaskim, Lwowskim, Odeskim, Wołyńskim i Nikołajewskim obwodach.

Trzeba pamiętać, że rejestr, który działa w trybie „jedynego okna”, ma na celu ułatwić, zrobić bardziej wygodnym i przystępnym współdziałanie między producentem rolnym a państwem. Z jego pomocą planowane jest doskonalenie dostępu do państwowych programów wsparcia i finansowania bankowego, a także wspieranie poprawiania błędów w Państwowej Księdze Wieczystej.

Usługa serwisowa przewiduje możliwość uzyskania danych z JDRPOU, Państwowej Księgi wieczystej, Państwowego Rejestru Praw Majątkowych Do Nieruchomości I Obciążeń, Jednolitego Państwowego Rejestru Zwierząt. Planowane jest uzupełnienie rejestru o funkcję świadczenia usług administracyjnych za pośrednictwem konta osobistego użytkownika, w tym zezwoleń, zaświadczeń i wyciągów z odpowiednich rejestrów.

2.1. Zmniejszenie presji na biznes
Podpisano Ustawę „O wprowadzeniu zmian do niektórych aktów prawnych Ukrainy w zakresie zmniejszenia presji na biznes ze strony organów nadzoru rynku” nr 367-IX, którą Rada Najwyższa przyjęła 12.12.2019.

Ustawa ma na celu zmniejszenie ryzyka korupcji w działalności urzędników podczas kontroli, a także wzmocnienie ochrony konsumentów w przypadku wykrycia na rynku niebezpiecznych produktów nieżywnościowych.

Dokument przyczyni się również do wykonania zobowiązań Ukrainy, wynikających z Układu Stowarzyszeniowego z Unią Europejską, w zakresie dostosowania ustawodawstwa ukraińskiego w zakresie państwowego nadzoru rynku do ustawodawstwa UE.

Prawo eliminuje powielanie kontroli niektórych rodzajów produktów i ujednolica typy kontroli produktów nieżywnościowych, co pozwoli unikać nadużyć; ustala dokładne i przejrzyste wymagania dla inspektorów organów nadzoru rynku i podmiotów gospodarczych, dotyczące wykazu i terminu dostarczenia dokumentów podczas audytu.

Zgodnie z ustawą, weryfikacja właściwości produktów u producentów jest przeprowadzana wyłącznie w przypadku, gdy istnieją udokumentowane powody, by uważać, że produkty są niebezpieczne, stanowią ryzyko i / lub nie spełniają ustalonych wymagań na skutek działań lub zaniechań producenta takich produktów.

Podczas przeprowadzania kontroli produktów określonego rodzaju (typu), kategorii i / lub grupy, nie jest pozwalane przeprowadzenie kontroli innych produktów.

Ustawa przewiduje również odpowiedzialność podmiotów gospodarczych w formie kary umownej za naruszenie przepisów w zakresie nadzoru rynku.

Jednocześnie wyznaczony jest wyraźny termin wysyłania podmiotowi gospodarczemu żądania zapłaty kary umownej (16 dni po przeprowadzeniu audytu), co pomoże uniknąć przypadków żądań zapłaty kary umownej z mocą wsteczną.

Pod działanie nadzoru rynku aktualnie nie podlega: instalacje jądrowe, obiekty, przeznaczone do gospodarowania odpadami radioaktywnymi, materiały jądrowe, odpady radioaktywne, inne źródła promieniowania jonizującego; obiekty budowlane, określone w Ustawie Ukrainy „W sprawie regulacji działalności urbanistycznej miast”; metale szlachetne, kamienie szlachetne i wyprodukowane z nich wyroby (jubilerskie i bytowe).Niniejsza ustawa wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od daty jej opublikowania.

Źródło:  SDM Partners