Aktualności

Subskrybuj nowości

Wystawa w metrze kijowskim „Wolni z wolnymi. Równi z równymi. 450 rocznica zawarcia Unii Lubelskiej”

W roku 2019 mija 450 lat od zawiązania unii lubelskiej, niezwykle ważnego aktu prawnego, który w istotny sposób wpłynął na historię Europy środkowo-wschodniej i narodów ją zamieszkujących. W roku 1569 w Lublinie podjęto decyzje, które prowadziły do powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów – wielokulturowego, wielojęzykowego, wielowyznaniowego państwa, którego spuścizna współkształtowała, z różną siłą i w różnym stopniu, oblicza narodów, które dziś żyją na jego dawnym terytorium. Wystawa, przygotowana przez Instytut Polski w Kijowie, składa się z dwóch części: pierwszej – architektonicznej, na której zostały przedstawione obiekty architektoniczne powstałe za czasów Unii Lubelskiej oraz drugiej, złożonej ze zdjęć polskich i ukraińskich rekonstruktorów historycznych w strojach z epoki, przedstawiających różne stany społeczne zamieszkujące terytorium nowopowstałego państwa, należącego wówczas do największych w Europie. Więcej o Unii Lubelskiej w artykule dr hab. Henryka Litwina.

Wystawę można oglądać na kijowskiej stacji metra „Złote Wrota” w okresie 11 czerwca – 15 lipca br.

Pomysłodawca: Bartosz Musiałowicz

Kurator: dr Radosław Sikora

Koordynator: Maria Zaichenko

Grafika: Switłana Żytnia

Zdjęcia: Marek Kalisiński, Walentyn Kuzan, Andrzej Mikiciak Vel Mikita, Sebastian Mierzywa, Michał Treutler, Radosław Szleszyński

Stroje dla wybranych modeli dostarczyła Irena Pogorzelska

Modele: Mateusz Białowiejski, Iryna Wołoszyna, Urszula Wrona, Maria Zaichenko, Maciej Zapaśnik, Lina Pidcerkowna, Tomasz Łomnicki, Elżbieta Pogorzelska, Stanisław Pogorzelski, Piotr Rydzewski, Taras Smaga, Taras Tymczak, Radosław Sikora, Magdalena Sygacz, Radosław Szleszyński, Katarzyna Horwat-Paszkowska

Korekta: Tatiana Artuszewska, Leś Belej