Zapytaj eksperta

Subskrybuj nowości

Porównanie ukraińskiej spółki z о.о. i przedstawicielstwa zagranicznych podmiotów gospodarczych

 

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) Przedstawicielstwo
Osobowość prawna Osoba prawna Brak statusu osoby prawnej; działalność prowadzona w imieniu osoby prawnej założyciela
Założyciele (wspólnicy) Założycielami Sp. z o. o. mogą być osoby fizyczne i prawne, rezydenci i nierezydenci Brak. Jest utworzone przez firmę macierzystą
Kapitał zakładowy (KZ) Brak wymagań co do mniemanej wysokości kapitału zakładowego. Brak kapitału zakładowego
Musi być utworzony w ciągu 6 miesięcy, gdy inny termin nie jest przewidziany Statutem
Wymóg potwierdzenia źródła pochodzenia środków (KZ) Brak szczególnych wymogów
Wkład do kapitału zakładowego Środki finansowe, akcje, nieruchomości, inny typ własności (w tym prawa majątkowe i inne prawa zbywalne), które mają wartość finansową
Odpowiedzialność wspólników Odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wkładu wspólników do kapitału zakładowego Odpowiedzialność ponosi zagraniczna firma założycielska
Organy zarządcze Zgromadzenie wspólników, Dyrektor /Zarząd. Możliwość utworzenia rady nadzorczej Wyższy organ zarządzający firmy założycielskiej, kierownik przedstawicielstwa
Nabycie praw majątkowych Jest nabywane przez spółkę Jest nabywane przez firmę założycielską
Prowadzenie licencjonowanej działalności gospodarczej Ma prawo uzyskiwania pozwoleń, licencji Pozwolenia i licencje otrzymuje firma macierzysta
Strukturyzacja systemu zarządzania Może otwierać swoje filie i przedstawicielstwa Nie może tworzyć osobnych oddziałów
Zatrudnienie obcokrajowców Konieczność uprzedniego uzyskania pozwolenia na zatrudnienie (termin oczekiwania to 7 dni), dla rejestracji firmy potrzebny jest dyrektor – obywatel Ukrainy. Brak wymogu co do uzyskania pozwolenia na pracę zagranicznych pracowników, którzy są zatrudnieni w przedstawicielstwie
Jawność informacji Obowiązek ujawniania informacji o beneficjentach ostatecznych Brak obowiązku ujawniania jakichkolwiek informacji
Czas utworzenia 1-3 dni Około 2,5 miesiąca
Koszty rejestracji Ok. 200 USD (usługi notarialne, tłumaczenie dokumentów, itp.) Oficjalna opłata w wysokości 2500 USD
Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej Brak ograniczeń z wyjątkiem rodzajów działalności, które wymagają uprzedniego otrzymania pozwolenia oraz działalności bezpośrednio zabronionej przez ukraińskie prawo Przedstawicielstwo niekomercyjne – zabronione jest prowadzenie działalności gospodarczej.
Stałe przedstawicielstwo może prowadzić działalność gospodarczą w imieniu firmy macierzystej
Możliwość przejścia na uproszczony systemu opodatkowania Może występować jako płatnik jednolitego podatku 3 i 4 grupy Nie może przejść na uproszczony system opodatkowania

Źródło: PLP Group