Seminarium „Wybrane kwestie prawne dotyczące pobytu nierezydentów (obywateli innych krajów) na Ukrainie”, sala konferencyjna „SWIT REKLAMY”. 19.06.2008