Konferencja “Czy istnieje zagrożenie dla inwestycji obcych, spowodowane przez zmiany w ustawodawstwie Ukrainy?” 12.05.2005