Wydarzenia

28 cze niedziela
  • 07:00 - 21:00
  • Kijów, Wydział Konsularny Ambasady RP, Bohdana Chmielnickiego 60, 01901 Kijów

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

OBWIESZCZENIE
KONSULA RP W KIJOWIE
Z DNIA 09 CZERWCA 2020 r

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) informuję, że w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie utworzono jeden obwód głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Numer obwodu: 139
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Kijów, Wydział Konsularny Ambasady RP,
Bohdana Chmielnickiego 60, 01901 Kijów

Szczegółowe informacje o głosowaniu za granicą w załączonej informacji oraz na stronie placówki pod adresem https://www.gov.pl/web/ukraina/wybory-prezydenta-rp-w-kijowskim-okregu-konsularnym