Wydarzenia

6 gru czwartek
  • 09:30 - 12:00
  • Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Nowe wymagania w zakresie zarządzania i kontroli nad działalnością spółki. Uprawnienia, odpowiedzialność i ryzyka. Aspekty podatkowe oraz innowacje

Śniadanie biznesowe

Omówione zostaną następujące kwestie.
– Podział kompetencji między Właścicielami i Dyrektorami
– Regulacje i praktyka zawierania istotnych czynności prawnych
– Limit upoważnień i kontrola nad działalnością kadry zarządzającej
– Odpowiedzialność kadry zarządzającej w przypadku przekroczenia uprawnień
– Nowa rola właścicieli w sprawowaniu kontroli nad działalnością firm
– Działalność przedsiębiorstwa przynoszącego straty i negatywne skutki dużych transakcji
– Dyrektor-właściciel a dyrektor –pracownik. W czym tkwi istotna różnica.
Do udziału niezbędna jest rejestracja