Wydarzenia

18 kwi czwartek
  • 10:00 - 13:00
  • Kijów

Kluczowe zmiany ustawodawstwa podatkowego. Na co czekać w roku 2019

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. oraz firma audytorska „Crowe LF Ukraine

Zapraszają do udziału w śniadaniu biznesowym pt.:

18.04.2019 – 10.00: 13.00 

„Kluczowe zmiany ustawodawstwa podatkowego. Na co czekać w roku 2019”.

Tematy do omówienia:

  • Najnowsze zmiany w przepisach (2019 r.) w zakresie odwołania kontroli podatkowych. Praktyka przeprowadzenia kontroli, typowe naliczania i taktyka odwołania. Ostatnie decyzje Sądu Najwyższego.
  • Liberalizacja walutowa i konsekwencje dla firmy. FEA-naliczania, sprzedaż walut obcych, pożyczki zagraniczne, inwestycje i otwieranie kont za granicą. Listy NBU i PFSU w zakresie stosowania nowych przepisów. Graniczna stopa procentowa, cesja wierzytelności i zadłużenie, przedłużenie terminów rozliczenia w handlu zagranicznym, wzajemne rozliczenia.
  • Pakiet przeciwko off-shore: perspektywy, sugestie, zagrożenia i rozwiązania dla biznesu. Ratyfikacja wielostronnego narzędzia – zmiany w konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  • Pozostałe inicjatywy organów legislacyjnych. Fundusz Emerytalny o wzroście obciążenia, Ministerstwo Polityki Społecznej w sprawie kryteriów uznawania cywilno-prawnych umów w ramach stosunku pracy.