Seminarium 13.04.2016 nt „Sprawozdawczosc. Zmiany w ustawodawstwie 2016.”