Zapraszamy na spotkanie Wielkanocne!

Szanowni Państwo,

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, Wydział Promocji
Handlu i Inwestycji Ambasady oraz Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie
mają przyjemność zaprosić Państwa
w dniu 16 kwietnia 2014 roku o godzinie 18.00
do udziału w uroczystym spotkaniu z okazji nadchodzących

Świąt Wielkanocnych, które odbędzie się w budynku Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie /ul.Jarosławiw Wal, 12/

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu Wielkanocnym proszone są o potwierdzenie swojej obecności na adres e-mail: office@msppu.org.ua
lub telefonicznie pod numerem (044) 4906029 najpóźniej do dnia 14.04.2014r.

Serdecznie zapraszamy!
Nasza uroczystość jest możliwa dzięki uprzejmości
Jego Ekscelencji Ambasadora RP na Ukrainie Pana Henryka Litwina, który
udostępnił nam podwoje Ambasady.

MSPPU
www.msppu.org.ua