Walne Zgromadzenie

Kijówdnia 17.04.2013r.

Od: Prezesa Zarządu MGO MSPPU Ireneusza Derka

Do: Członków MSPPU

Informuję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członków MSPPU w dniu 28.05.2013 r. o godzinie 18:00.

Porządek obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

 2. Sprawdzenie listy obecności i kworum.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.

 4. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu MSPPU z działalności za rok 2012.
 5. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu MSPPU za rok 2012.
 6. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.

 7. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej MSPPU za 2012 rok.
 8. Omówienie i zatwierdzenie planu działalności MSPPU na rok 2013.
 9. Zmiany do Statutu MSPPU.

 10. Inne sprawy i wolne wnioski.

 11. Głosowanie wg punktów porządku obrad.

 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

MiejsceUkrainam. Kijów, ul. Meżygirska, 82А, korpus Bsala konferencyjna spółki Plastics.

Prosimy o potwierdzenie Państwa udziału telefonicznie: 044-4906029 lub pocztą elektroniczną:office@msppu.org.ua

Prezes Zarządu MSPPU Ireneusz Derek