Spotkanie z Posłem Parlamentu Europejskiego

W dniu 19 września 2011 r. odbyło się spotkanie Posła Parlamentu Europejskiego P. Zalewskiego z przedstawicielami firm z kapitałem polskim.

Celem spotkania była dyskusja na temat uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej przez firmy z kapitałem polskim na Ukrainie, a także omówienie ocen i oczekiwań polskich przedsiębiorców odnośnie możliwej liberalizacji wymiany handlowej pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Ukrainą w przypadku utworzenia strefy wolnego handlu Unia Europejska-Ukraina. Uczestniczący w dyskusji przedstawiciele polskich firm krytycznie wypowiadali się odnośnie klimatu inwestycyjnego na Ukrainie, a szczególne zastrzeżenia polskich przedsiębiorców budziły nieprzejrzyste, dające podstawy do dowolności w interpretacji przepisy podatkowe; nieterminowy zwrot z budżetu państwa nadpłaconego przez firmy podatku VAT; działania służb celnych (w tym zwłaszcza przypadki kwestionowania i podwyższania deklarowanej przez firmy wartości celnej importowanych na Ukrainę towarów), korupcja, nieefektywność wymiaru sądownictwa czy nierówne warunki konkurencji z działającymi w szarej strefie firmami ukraińskimi.

Spotkanie prowadził Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji, Radca-Minister A. Grabowski.
Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie