Seminarium pt “Zmiany w systemie podatkowym 2015: zastosowanie praktyczne w księgowości”

Szanowni Państwo,

5 lutego 2015 roku Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie przy wsparciu Wydziału

Ekonomicznego Ambasady Rzeczypospolitej Polski na Ukrainie, Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polski na Ukrainie organizują seminarium pt “Zmiany w systemie podatkowym 2015: zastosowanie praktyczne w księgowości”.

Celem spotkania jest omówienie zmian, które zaszły w ustawodawstwie podatkowym.

Zapraszamy przedstawicieli służb księgowych i finansowych do udziału w spotkaniu.

Początek rejestracji: 09:30

Czas trwania: 10.00 – 14.00

Miejsce: m. Kijów, ul. Jarosławiw Wał 12 (Ambasada Rzeczypospolitej Polski na Ukrainie)

Warunkiem udziału jest rejestracja – mailem na adres office@msppu.org.ua

Referenci: fachowcy od podatków i prawa Międzynarodowego Centrum Prawniczego “EUCON” – http://www.eucon.ua

Zapoznać się z programem spotkania oraz zarejestrawać się można na stronach internetowych Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie.

Udzial w seminarium jest bezpatny. W związku z ograniczoną ilością miejsc prosimy o przesyłanie zgłoszeń w najbliższym terminie.