Posiedzenie zarządu 27.10.2011

Kijów, dnia 19 października 2011 roku

Od: Prezesa Zarządu MSPPU Ireneusza Derka

Dyrektora MSPPU Swietłany Gieninej

Do: Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej MSPPU

 

Informuję o zwołaniu posiedzenia Zarządu MSPPU w dniu 28.10.2011ar. (piątek)  o 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia (Kijow, ul. Rejtarska, 9/1).

Porządek dzienny:

  1. Przyjęcie nowego członka Stowarzyszenia spółki TT Com Ukraina
  2. Sprawozdanie finansowe stanem na dzień 30.09.2011
  3. Sprawy inne i wolne wnioski. 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie przybycia drogą mailową pod adresem  msppu@svitonline.com lub telefonicznie.

Z poważaniem,

 

Dyrektor                                                        Swietłana Gienina