Seminarium „Wszystko o zatrudnianiu nierezydentów na Ukrainie 25.11.2010 (obejrzeć zdjęcia)