Повідомлення про скликання Загальних Зборів Членів Міжнародної громадської організації «Міжнародне Товариство Польських Підприємців в Україні»

Повідомлення про скликання

Загальних Зборів Членів

Міжнародної громадської організації

«Міжнародне Товариство Польських Підприємців в Україні»

 

Київ, 17.09.2014 р.

Від: Голови Ради Міжнародної громадської організації «Міжнародне Товариство Польських Підприємців в Україні»

Іренеуша Дерека

До: Членів Міжнародної громадської організації «Міжнародне Товариство Польських Підприємців в Україні» (далі –МТППУ)

Інформую про скликання Загальних Зборів МТППУ 21.10.2014 р. о 17.00 годині.

Порядок денний:

 1. Обрання членів Лічильної комісії.
 2. Вибір Головуючого та секретаря Зборів
 3. Перевірка списку присутніх та кворум правомочності.
 4. Затвердження порядку денного.
 5. Обговорення та затвердження звіту Ради МТППУ за діяльність в 2013 р.
 6. Обговорення та затвердження фінансового звіту МТППУ за 2013 рік.
 7. Обговорення та затвердження звіту Ревізійної Комісії МТППУ за 2013 рік.
 8. Обговорення та Затвердження плану діяльності МТППУ на 2014 рік.
 9. Ліквідація Філіалу у Львові.
 10. Інші справи та заяви.
 11. Закриття Загальних Зборів.

 

Просимо підтвердження участі за телефоном: 044-490-60-29 або електронною поштою: office@msppu.org.ua