Aktualności

Subskrybuj nowości

Wystawa dzieł Artura Grottgera

W dniu 11 listopada 2021 r. w Kijowie na terenie Twierdzy Kijowskiej odbyło się otwarcie wystawy rycin Artura Grottgera – polskiego artysty, jednego z czołowych przedstawicieli polskiego romantyzmu, autora cyklów kartonów o Powstaniu Styczniowym: „Polonia” (1863), „Lithuania” (1864-1866), „Wojna” (1866-1867). Czarno-białe serie rysunków nazwane cyklami powstawały na ciemnożółtym kartonie, rysowane czarną kredką i uzupełniane o białe bliki. Są najsławniejszą częścią twórczości Grottgera i zyskały ogromną popularność dzięki swojej głęboko patriotycznej wymowie. Utrwaliły w pamięci i wyobraźni wielu pokoleń Polaków sceny powstańczych walk, agonii i męczeństwa, a także kluczową dla wymowy grottgerowskich dzieł ideę solidaryzmu narodowego.
 
Wystawa pozostaje dostępna do obejrzenia w muzeum Twierdza Kijowska dla wszystkich chętnych.
 
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021 oraz Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.