Новини

Subskrybuj nowości

Walne Zgromadzenie Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie

W dniu 07 grudnia 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie.
Podczas Walnego Zgromadzenia zostały omówione i zatwierdzone:
1. Sprawozdanie Zarządu MSPPU z działalności za rok 2020;
2. Sprawozdanie finansowe Zarządu MSPPU za rok 2020;
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej MSPPU za rok 2020;
4. Reorganizacja i dostosowanie dokumentów założycielskich MSPPU do Ustawy Ukrainy o stowarzyszeniach społecznych;
5. Plan działalności na 2021 rok;
6. Wysokość składek członkowskich pozostaje bez zmian.