Aktualności

Subskrybuj nowości

Straty i zagrożenia dla polsko-ukrainskich relacji biznesowych w zwiazku z blokadą granic. Komunikat MSPPU.

13.03.24. odbyła się konferencja prasowa organizowana przez zarząd i przedstawiciele firm zrzeszonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Polskich Przedsiębiorców na Ukrainie, podczas której odczytano komunikat od polskich przedsiębiorców działających na Ukrainie z posłaniem o deeskalacji wzajemnych konfliktów/przyczyn protestów i blokad granic, a także o aktualnych zagrożeniach i stratach polskich firm w związku z blokadą przejść granicznych.

“Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie z rosnącym zaniepokojeniem monitoruje rozwój wydarzeń, które negatywnie wpływają na wymianę handlową między Polska a Ukrainą. Przepływ towarów przez granicę polsko-ukraińską jest coraz bardziej utrudniony i zagrożony wstrzymaniem. Eskalacja protestów po stronie polskiej i reakcja na ten stan rzeczy po stronie ukraińskiej są destrukcyjne w skutkach dla gospodarek obu państw, zaburzają atmosferę relacji biznesowych i międzyludzkich.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w MSPPU  borykają się z wyzwaniami, których źródłem są akcje protestacyjne reprezentantów sektora transportowego i rolnego w Polsce. Blokada przejść granicznych zasadniczo utrudnia funkcjonowanie szeregu spółek z kapitałem polskim w warunkach trwającej wojny. Straty, których doznaliśmy w wyniku zbrojnej agresji rosyjskiej są obecnie potęgowane przez blokowanie szlaków komunikacyjnych. Polski biznes traci przez to wiarygodność w oczach ukraińskich kontrahentów. Dostawy towarów, w tym rownież produktów spożywczych z Polski są coraz bardziej opóźniane, co powoduje niewywiązywanie się z zawartych wcześniej kontraktów. Z kolei naruszenie terminów dostaw materiałów budowlanych w wielu przypadkach utrudnia usuwanie zniszczeń wojennych przy udziale polskiego wsparcia.

Utrzymanie tej sytuacji będzie prowadzić do utraty ukraińskiego rynku dla wielu polskich producentów i dostawców. Nasze miejsce w łańcuchach dostaw będzie zajmowanie przez dostawców z innych państw. W konsekwencji będzie też ograniczany udział polskiego biznesu w powojennej odbudowie Ukrainy.

Blisko 80 spółek zrzeszonych w MSPPU są pracodawcami zarówno dla obywateli Ukrainy jak i dla obywateli RP. Wielu z naszych pracowników od dwóch lat walczy na froncie każdego dnia narażając swoje życie i zdrowie. Prowadzona przez nas dzialalność gospodarcza pozwala na wypłacanie wynagrodzeń i wspieranie akcji pomocowych. Jesteśmy rownież liczącymi się dla płatnikami podatków, cześć naszych członków w Polsce, cześć w Ukrainie.

Miarą efektywności deklaracji i działań rządów będzie trwałe rozwiązanie sporów utrudniających wymianę handlową, a także utrzymanie i wspieranie jej pozytywnej dynamiki. Oczekujemy skuteczności wspólnych działań obu stron i rozmów międzyrządowych. Deklarujemy gotowość do zaangażowania się w dialog polsko-ukraiński mający na celu trwałe usuwanie barier w handlu między Polską a Ukrainą. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej i status Ukrainy jako kandydata do członkostwa w UE winien tworzyć płaszczyznę do rozwiązywania problemów ekonomicznych, a nie ich generowania w poszczególnych sektorach.

Jednocześnie wzywamy przedstawicieli środowisk dziennikarskiego oraz eksperckiego w Polsce i Ukrainie do rzetelnego informowania o rozwoju sytuacji i wydarzeniach dotyczących biliteralnej współpracy gospodarczej. Opieranie przekazu medialnego na emocjach i nieodpowiedzialnych komentarzach nie buduje klimatu zrozumienia i wprowadza opinię publiczną zarówno w Polsce jak i w Ukrainie w błąd, co w obecnych warunkach jest niedopuszczalne. Zdecydowanie potępiamy jakiekolwiek działania i komentarze, które tworzą podłoże dla wzrostu antypolskich i antyukraińskich nastrojów, stają się źródłem nieporozumień i podporządkowanych emocjom napięć między Polakami i Ukraińcami.

Członkowie Zarządu MSPPU                                                                                               Kijów, 13.03.2024″