Aktualności

Subskrybuj nowości

Polska i Ukraina. Śladami dziedzictwa historycznego

9 czerwca 2018 r. rozpoczęła się realizacja unikalnego projektu filmowego, w ramach którego powstanie cykl filmów nt. dziedzictwa historycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Realizacja projektu rozpoczęła się na terenie legendarnych twierdz Rzeczypospolitej w Kamieńcu Podolskim i Chocimiu.

Projekt „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” przewiduje stworzenie ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na liście ponad setki miejsc, które zostaną sfilmowane znajdą się twierdze, pałace, kościoły i in. Cele projektu obejmują m.in. atrakcyjne wizualnie udokumentowanie tego dziedzictwa, wygenerowanie zainteresowania jego znaczeniem zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej, a także zwrócenie uwagi na często tragiczny stan, w którym znajdują się filmowane obiekty.

Projekt uzyskał wsparcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i jest realizowany przez Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód, w partnerskiej współpracy z Instytutem Polskim w Kijowie. Nagrania filmowe zostaną wykonane z drona przez profesjonalny zespół filmowy Ukrainian Communication Group. Partnerem medialnym projektu został portal historyczny historykon.pl.

Źródło: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie