Walne Zgromadzenie Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie. 15.03.2010