Śniadanie biznesowe pt. Nowe wymagania w zakresie zarządzania i kontroli nad działalnością spółki. Uprawnienia, odpowiedzialność i ryzyka. Aspekty podatkowe oraz innowacje. 06.12.2018