Wydarzenia

7 gru wtorek
 • 16:00 - 17:00
 • ul. Kozhumiatska 14 Б, Kijów

Walne Zgromadzenie Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie

Porządek obrad:

 1. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zgromadzenia.
 3. Sprawdzenie listy obecności i kworum.
 4. Głosowanie dot. przyjęcia porządku obrad.
 5. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu MSPPU z działalności za rok 2020.
 6. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu MSPPU za rok 2020.
 7. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej MSPPU za rok 2020.
 8. Reorganizacja i dostosowanie dokumentów założycielskich MSPPU do Ustawy Ukrainy o stowarzyszeniach społecznych.
 9. Omówienie wysokości składek członkowskich.
 10. Omówienie i zatwierdzenie planu działalności na 2021
 11. Inne sprawy i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.