Wydarzenia

5 gru czwartek
  • 10:00 - 13:00
  • MSPPU

Śniadanie biznesowe pt. „Skuteczna działalność Spółek z o.o. Umowa znacząca, uprawnienia i odpowiedzialność Dyrektorów i Założycieli. Praca z dłużnikami. Spory z urzędem skarbowym”

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie,  Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

oraz spółką prawniczą „Alliance Ratushnyak and Partners”

Zapraszają do udziału w śniadaniu biznesowym pt.:

  „Skuteczna działalność Spółek z o.o. Umowa znacząca, uprawnienia i odpowiedzialność Dyrektorów i Założycieli. Praca z dłużnikami. Spory z urzędem skarbowym”.

Tematy do omówienia:

–  Umowy znaczące: przedmiot i zakres. Uprawnienia Dyrektorów Spółek z o.o. oraz ich ograniczenia, ryzyka następstw przekroczenia limitu uprawnień.

–  Praca z należnościami. Umowy nieważne, niewykonanie umów, odmowa zapłaty z przyczyn formalnych.

–  Windykacja sądowa. Procedury uproszczone, procedury ogólne.

–  Spory sądowe z urzędem skarbowym. Żądania urzędu skarbowego. Weryfikacja kontrahentów.

–  Cechy stosunku pracy z dyrektorem-cudzoziemcem. Dyrektor cudzoziemiec: zezwolenie na pracę, karta czasowego pobytu.

–  Odpowiedzialność osobista Dyrektora sp. z o.o. oraz założycieli sp. z o.o.

Warunkiem uczestnictwa w śniadaniu biznesowym jest rejestracja  oraz otrzymanie potwierdzenia udziału przez organizatorów.

Zapraszamy kadrę zarządzającą,   księgowych spółek.