Aktualności

Subskrybuj nowości

CYKL WEBINARIÓW HISTORYCZNYCH

Dobiegł końca cykl webinariów historycznych, organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie dzięki dofinansowaniu z Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Dzięki otrzymanym środkom pieniężnym zostały przeprowadzone webinaria o tematyce historycznej, w których trakcie wyświetlono następujące tematy: Obrona Zamościa (1920 r.) jako symbol wspólnej polsko-ukraińskiej walki przeciwko Rosji Radzieckiej; Władysław Horodecki – twórca arcydzieł kijowskiej architektury; Michał Czajkowski – wybitny pisarz, działacz niepodległościowy; Pakt Piłsudski-Petlura; Kijów. Polskie ślady. Webinaria były prowadzone przez kwalifikowanych przewodników, pracowników naukowych muzeum „Twierdza Kijów”.

Słuchacze webinariów mieli okazję do wzbogacenia swojej wiedzy na temat wspólnej polsko-ukraińskiej historii, działaczy politycznych i kulturalnych, którzy zostawili po sobie różne ślady w historii, literaturze, architekturze oraz przedyskutowania wyświetlanych tematów, dzielenia się prawdziwymi historiami z życia swoich krewnych, którzy byli świadkami lub uczestnikami wydarzeń historycznych.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.